Ένα από τα παλαιότερα τμήματα της Μονής που βρίσκεται στη Β.Δ πτέρυγα του Μοναστηριού, θα αναδειχτεί με έργα ανάπλασης και αποκατάστασης που προβλέπει σχετική πράξη που έχει μάλιστα ενταχθεί στη χρηματοδοτική ομπρέλα του ΕΣΠΑ.

Η Μονή Πρεβέλης, που έχει μετατραπεί σε ισχυρό πόλο τουριστικής έλξης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει προβεί σε σειρά έργων αναστύλωσης και ανασυγκρότησης, που σκοπό έχουν να αναδείξουν το μνημείο.

Ιστορικό και παλαιότερες πρωτοβουλίες

Στις νδ ακτές του νομού Ρεθύμνου βρίσκεται το μοναστηριακό συγκρότημα του Άγιου Ιωάννου του θεολόγου το επονομαζόμενο μονή Πρέβελη, η όποια συγκροτήθηκε τα τελευταία χρόνια της ενετοκρατίας, άκμασε τον 18ο και 19ο αιώνα και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα χρόνια της γερμανικής κατοχής.

Μετά τον πόλεμο η μονή παρήκμασε, όμως τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει ανασυγκροτηθεί και αποτελεί τόπο έλξης μεγάλου αριθμού ντόπιων και
ξένων επισκεπτών.

Με κρατικές πιστώσεις, με πιστώσεις της ιδίας της μόνης και την συνεισφορά της 13ης Άβα έχουν αναστυλωθεί και δοθεί σε λειτουργιά έως σήμερα το καθολικό και η δυτική πτέρυγα.

Τι περιλαμβάνει το προτεινόμενο έργο

Το προτεινόμενο έργο αφόρα στην αποκατάσταση της Β.Δ πτέρυγας, ενός από τα παλαιότερα τμήματα της μόνης που βρίσκεται σε συνεχεία με τα ήδη
αναστυλωμένα τμήματα.

Η αποκατάσταση περιλαμβάνει

1) καθαιρέσεις ετοιμόρροπων τμημάτων τοιχοποιιών, όλων των δωμάτων και των μεσοπατωμάτων- απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων.

2) αποκατάσταση των τοιχοποιιών που διατηρούνται.

3) ανάκτηση τοιχοποιιών που καθαιρούνται.

4) κατασκευή νέων επιχρισμάτων στο σύνολο των τοιχοποιιών.

5) κατασκευή νέων ξύλινων μεσοπατωμάτων και
μόνιμων ξυλοκόπων δωμάτων.

6) κατασκευή νέων δαπέδων ισόγειου και δωμάτων από
σκυρόδεμα.

7) κατασκευή κονιαμάτων στην άνω επιφάνεια των
δωμάτων.

8) αντικαταστάσεις λίθινων στοιχείων.

9) κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων-σκάλων

10) βερνικοχρωματισμοι-ελαιοχρωματισμοί ξύλινων
κατασκευών.

11) νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

12) διαμόρφωση άμεσου περιβαλλοντικού χώρου.

13) τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης.

Χρόνος υλοποίησης και χρηματοδότηση

Το έργο αναμένεται να διαρκέσει κοντά στα 4 χρόνια (43μήνες) προτού ολοκληρωθεί, ενώ το ποσό που θα δοθεί σα χρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αγγίζει τα 877.000 ευρώ.