Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που θα γίνει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1.1 «Ηλιοθερμικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΣΠΗΕ), ισχύος 70 ΜW και Δίκτυο Διασύνδεσης, στη θέση «ΦΟΥΡΝΙΑ», Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου, Κρήτης της «SOLAR POWER PLANT LASSITHI ΕΠΕ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 165708/31-1-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ – Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ.

1.2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Παλαιόχωρας – Κουντούρας στη θέση Τροχαλού του Δήμου Καντάνου – Σελίνου (πρώην Δήμος Πελεκάνου)» στο Ν. Χανίων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 145/20-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.3 «Τοπική οδοποιία Καστρί - Άμπελος στο Δήμο Γαύδου» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 213/15-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.4 «Τοπική οδοποιία Λιμάνι - Κόρφος στο Δήμο Γαύδου» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 212/15-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.5 Υφιστάμενη εγκατάσταση αποτελούμενη από συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος και ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.» στην οδό Σ΄ Ο.Τ. 23 στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 545/11-3-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής, για την πράξη «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Παναγιά η Γοργοϋπήκοος – Αποπεράτωση Κτιριακών Υποδομών, Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου και Προμήθεια Εξοπλισμού» και υποβολή πρότασης του έργου προς ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2011-2013 , με κωδικό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής η σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 2356/437/ 26-3-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

2.2 Έγκριση σύναψης τεσσάρων Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις μελέτες με τίτλο:

1.«Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) του οικισμού Αμμουδάρα του Δήμου Αγίου Νικολάου» Ν. Λασιθίου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 23-12-1992)
2. «Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.)του οικισμού Ίστρον Καλού Χωριού του Δήμου Αγίου Νικολάου» Ν. Λασιθίου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 13-6-1990)
3. «Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.)των οικισμών Σισίου - Μιλάτου του Δήμου Αγίου Νικολάου» Ν. Λασιθίου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 19-11-1990)
4. «Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) του οικισμού Πλάκας τ. κοιν. Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου» Ν. Λασιθίου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 23-12-1992), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 38034/01-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

2.3. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 10/04/2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση Στοιχείων Αμιάντου από Γυμνάσιο – Λύκειο Νεάπολης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 6115/26-3-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου.