Το Executive Training Programme (ETP) είναι κοινοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων που αποσκοπεί στην υποστήριξη της προσπάθειας των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν στις αγορές της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας.

Bασική επιδίωξη είναι τα εκπαιδευόμενα στελέχη να αποκτήσουν γνώση των επιχειρηματικών πρακτικών, της κουλτούρας και της γλώσσας των χωρών αυτών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επικέντρωσης στους κλάδους που ενδιαφέρουν την κάθε επιχείρηση, ώστε να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση και επιχειρηματική δικτύωση και να είναι σε θέση να αναπτύξουν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο διείσδυσης στην αγορά.

Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, παρέχεται υποτροφία ύψους 26.400€ (2.200€ /μήνα ) για την Ιαπωνία και 24.000€ (2.000€ /μήνα) για την Κορέα.

Ειδικά για την Κορέα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

• Τρεις εβδομάδες εκπαίδευσης στην οικονομία, ιστορία, κουλτούρα και κοινωνία της χώρας.

• Τριάντα εβδομάδες εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης των κορεατικών επιχειρήσεων, παράλληλα με την εκμάθηση της γλώσσας, σε συνεργασία με το φημισμένο κορεατικό πανεπιστήμιο Yonsei.
• Δώδεκα εβδομάδες εργασίας με τη μορφή μαθητείας (Internship) σε κορεατική επιχείρηση.

Η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014 λήγει στις 31-5-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΕΤΡ ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ως εξής:

http://www.euetp.eu/ , [email protected] , Τηλ. +3228002828

Ειδικά για την Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία, αρμόδιο είναι το γραφείο του ΕΤΡ στη Μαδρίτη, το email του οποίου είναι: [email protected]