Πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Μονοπατιών Περιπατητικών Διαδρομών Δημοτικής Ενότητας Μαλίων» , κατέθεσε μεταξύ άλλων, ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσια του της 2ης προκήρυξης του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» Υπομέτρο «L 323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς» - Δράση «L323-1 Βελτίωση – σήμανση μονοπατιών», με στόχο τη βελτίωση και τη σήμανση των μονοπατιών των διαδρομών εντός ενός πλαισίου αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται γίνονται σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις των ορεινών περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου.

Μεγάλα τμήματα των μονοπατιών αυτών βρίσκονται εντός της περιοχής του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 με κωδικό GR 4320002 και όνομα "Δίκτη, Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι".

Η βελτίωση των μονοπατιών, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, περιλαμβάνει εργασίες: α) στερέωσης των τοίχων αντιστήριξης των πεζοδρόμων, β) αποκατάστασης των σκαλοπατιών τους και αποκατάστασης και γ) βελτίωσης της βατότητας λιθόστρωτων τμημάτων των διαδρομών που συνδέουν το Μοχό με τη Σταλίδα και τα Μάλια.

Εκτός της βελτίωσης των μονοπατιών προβλέπεται επίσης η σήμανση των διαδρομών (τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης, αποκατάσταση φθαρμένων – κατεστραμμένων πινακίδων) και η βελτίωση υποδομών σε υφιστάμενους χώρους στάσης (τραπεζόπαγκοι, καθιστικά, ξύλινα κάγκελα).

Οι διαδρομές στις οποίες προβλέπονται εργασίες βελτίωσης και σήμανσης μονοπατιών, είναι οι παρακάτω:

1. Κράσι - Δάσος Αζιλάκων - Χαμόπρινα (μήκος διαδρομής 7.000 μ. - πεζόδρομος πλάτους 1μ.)

2. Κράσι - Αρχαιολογικός Χώρος "Καρφί" (μήκος 5.000 μ. - πεζόδρομος πλάτους 1μ.)

3. Κράσι - Δασικός Δρόμος Σελένας - Κράσι (μήκους 7.000 μ. - πεζόδρομος πλάτους 1μ.)

4. Μοχός - Σταλίδα ("Βουλγάρικο μονοπάτι" - μήκος 4.500 μ. – πεζόδρομος με λιθόστρωτα τμήματα μέσου πλάτους 2 μ.)

5. Μοχός - Μάλια ("Μαλιώτικο μονοπάτι" - μήκος 5.000 μ. - πεζόδρομος με λιθόστρωτα τμήματα μέσου πλάτους 2 μ.)

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η βελτίωση και σήμανση των μονοπατιών των διαδρομών κρίνεται απαραίτητη, εντός ενός πλαισίου αναβάθμισης του γενικότερου τουριστικού προϊόντος της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου. Το υφιστάμενο δίκτυο διαδρομών προσελκύει ήδη σημαντικό αριθμό επισκεπτών και μέσω της υλοποίησης του έργου αναμένεται τόσο η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών όσο και η εξυπηρέτηση τους με καλύτερο τρόπο και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τα μονοπάτια των διαδρομών έχουν ανάγκη παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τη βατότητά τους και επομένως την ασφάλεια που παρέχεται στους περιπατητές. Θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε περιοχές που τώρα δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο, θα ενημερώνουν και θα κατευθύνουν τον επισκέπτη με σαφήνεια και θα αποκαταστήσουν τις φθορές που έχουν υποστεί.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014, είναι η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός του γενικού τουριστικού προϊόντος με εξειδικευμένες μορφές τουρισμού, όπως είναι ο τουρισμός υπαίθρου».