Ηλεκτρονικά θα μπορεί να ελέγχει από τις 22 Απριλίου ο ΕΟΠΥΥ τις διαγνωστικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μάριος Σαλμάς, από τη Δευτέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιες διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από ποιους ασθενείς και σε ποιο κέντρο, καθώς ενοποιούνται οι εφαρμογές Ε-DAPY και E-PRESCRIPTION.

Με τη διασύνδεση των δύο συστημάτων δίνεται πλέον η δυνατότητα της διαδικτυακής παρακολούθησης της εκκαθάρισης των δαπανών παρακλινικών εξετάσεων.

Μέχρι σήμερα το σύστημα επέτρεπε στους ελεγκτές να βλέπουν μόνο το παραπεμπτικό και στη συνέχεια το τιμολόγιο, χωρίς να γνωρίζουν εάν μία πράξη έχει εκτελεστεί.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, το υπουργείο Υγείας θα υιοθετήσει αντίστοιχο σύστημα και για τις νοσηλείες, ώστε να γνωρίζουν οι αρμόδιοι ποιος ασθενής νοσηλεύθηκε που και γιατί.

Τι κάνει το νέο σύστημα

Τα παραπεμπτικά που εκτελούνται στο e-ΔΑΠΥ (μέσω της web φόρμας) θα ανακτώνται ηλεκτρονικά από τα τηρούμενα στοιχεία στο e - Prescription και δεν θα απαιτείται η καταχώρηση από την αρχή του παραπεμπτικού, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα από τους εργαζόμενους στα διαγνωστικά κέντρα.

Επιπλέον το σύστημα θα υποστηρίξει την δυνατότητα ηλεκτρονικής φόρτωσης τιμολογίων με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να πληρωθεί το σύνολο της υποβαλλόμενης πραγματικής δαπάνης (100%) και όχι με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

Επιπλέον με το νέο σύστημα θα δίδεται η δυνατότητα:

Eλέγχου των προς εκτέλεση ιατρικών πράξεων με χρήση των ηλεκτρονικών συμβάσεων που τηρούνται για κάθε πάροχο.

Αυτόματης μετατροπής των συνταγογραφούμενων ιατρικών πράξεων σε ιατρικές πράξεις εκτέλεσης (π.χ. περίπτωση χρήσης μηχανημάτων) με αναφορά στην τηρούμενη σύμβαση με τον πάροχο πληροφορία (διαφορετικοί τύποι μηχανημάτων ανά σύμβαση παρόχου).

Υπολογισμού υποβαλλόμενης αξίας για κάθε ιατρική πράξη
Ελέγχου μοναδικής εκτέλεσης παραπεμπτικού για το σύνολο των παρόχωνin.gr