Τα Oxford Dictionaries με αφορμή την έκδοση του «The Oxford Classical Dictionary» έχουν ετοιμάσει μια εφαρμογή, η οποία αφού ο χρήστης απαντήσει σε μια σειρά οκτώ ερωτήσεων, διασταυρώνει τα... στοιχεία και δίνει την «επίσημη» απάντηση.

Για να δείτε και εσείς με ποιον ήρωα της ελληνικής μυθολογίας μοιάζετε πατήστε εδώ.