Στους 37.689 ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον μήνα Μάρτιο στη Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ.

Το σοκαριστικό είναι ότι από τον συνολικό αυτό αριθμό, η πλειοψηφία, δηλαδή οι 24524 είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 12 μήνες στους καταλόγους του ΟΑΕΔ.

Σε σχέση δε με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο, οι άνεργοι στη Κρητη παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς το Φεβρουάριο ο αριθμός άγγιζε τους 37.133.

Δείτε εδώ την συνοπτική έκθεση με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ
Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf τα στοιχεία του ΟΑΕΔ

Στοιχεία για την υπόλοιπη επικράτεια

Συνολικά στη χώρα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο ανήλθαν στα 870.150 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 14.864 άτομα (+1,74%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αύξηση κατά 84.947 άτομα (+10,82%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2012.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης αύξηση των μακροχρόνια ανέργων κατά 9.990 άτομα (+2,79%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αύξηση κατά 47.634 άτομα (+14,89%) από τον Μάρτιο του 2012.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του Μαρτίου, οι 367.551 (ποσοστό 42,24%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 502.599 (ποσοστό 57,76%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 372.115 είναι άνδρες (ποσοστό 42,76%) και οι 498.035 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,24%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 551.963 άτομα (ποσοστό 63,43%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 228.134 άτομα (ποσοστό 26,22%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 90.053 άτομα (ποσοστό 10,35%).