Περιφερειακό Συνέδριο για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 στις 9:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Candia Maris, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Την έναρξη των εργασιών του Περιφερειακού Συνεδρίου Κρήτης θα κηρύξει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ Κυριάκος Βιρβιδάκης. 

Σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου στον ίδιο χώρο στις 17:30 μ.μ. θα προηγηθεί προσυνεδριακή ημερίδα για τις «Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 2014-2020», με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιστημονικών ιδρυμάτων, φορέων, και επιχειρήσεων.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας θα παρουσιαστούν στο Περιφερειακό Συνέδριο Κρήτης, αύριο Τρίτη.

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: 

      9.00-9.30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

     9.30-10.00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

  • Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων αρμόδιος για το ΕΣΠΑ κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης
  • Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

   10.00-10.15

Εξειδίκευση Αξόνων Εθνικής Στρατηγικής για τη νέα  προγραμματική περίοδο  2014-2020.

Εισηγητής: Σεραφείμ Τσόκας Γ. Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

   10.15-10.30

Παρουσίαση 2ης εγκυκλίου Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020.

Εισηγητής: Γιάννης Φίρμπας, Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΠ,  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

   10.30-10.50

Παρουσίαση του Κειμένου Θέσεων (Position Paper) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προτεραιοτήτων που προτείνονται για την Ελλάδα

Εισηγητές: Παναγιώτης Πανταζάτος και Ελένη Μπανάβα, Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Δ/ση  Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO).

   10.50-11.15

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες  Περιφέρειας Κρήτης  2014-2020.

Εισηγήτρια: Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, Συντονίστρια Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος

   11.15-12.30

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

   12.30-12.45

Στρατηγικές προτεραιότητες στον τομέα της απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης

Εισηγήτρια: Άννα Δαλλαπόρτα,  Γ. Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Υπ. Εργασίας.

   12.45-13.00

Στρατηγικές  Προτεραιότητες στον τομέα του Πολιτισμού

Εισηγήτρια: Λίνα Μενδώνη, Γ Γραμματέας Πολιτισμού

   13.00-13.15

Στρατηγικές προτεραιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Σοφία Πουρνάρα, Στέλεχος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   13.15-13.30

Στρατηγικές  Προτεραιότητες στον τομέα του Τουρισμού

Εισηγητής: Εκπρόσωπος  Υπουργείου Τουρισμού

   13.30-13.45

Στρατηγικές προτεραιότητες στον τομέα του Περιβάλλοντος

Εισηγήτρια: Χρυσούλα Κούρτελη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, ΥΠΕΚΑ

   13.45-14.00

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Παρουσίαση των συμπερασμάτων της σχετικής ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22/3/2013.

   14.00-15.00

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ

         15.00

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ –ΓΕΥΜΑΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

   17.00-17.30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

   17.30-17.40

Συντονιστής: Μανώλης Αλιφιεράκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης

   17.40-19.45

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης  ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Εισηγητές: Παναγιώτης Πανταζάτος και Ελένη Μπανάβα, Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Δ/ση  Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO).

Η Έξυπνη Εξειδίκευση, ως μέσο για την Οικονομική Ανάπτυξη της περιφέρειας. Παρουσίαση  έκθεσης εμπειρογνωμόνων που ανατέθηκε από την  Ε.Ε 

 Εισηγητής: Jorge A. Sanchez, Εμπειρογνώμονας Ε.Ε

Προτεραιότητες της  Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κρήτης-O σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης

 Εισηγήτρια: Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης,

 Συντονίστρια Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος

Οι επενδυτικές δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες αιχμής, στην Περιφέρεια Κρήτης και ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Εισηγητής: Λευτέρης Οικονόμου, Πρόεδρος ΠΣΚ

Εισηγητής: Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος ΙΤΕ

Παρουσίαση Καλών Πρακτικών (καινοτόμες δράσεις επιχειρήσεων-δικτύωση)

 Εταιρία :MECHATRON

 Εταιρία :GRECOTEL

 Εταιρία :GAEA

   19.45-21.00

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ και ΦΟΡΕΩΝ

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

       21.00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ