Ένα κυρίαρχο ζήτημα, ειδικά για τους περιφερειακούς Δήμους της χώρας είναι τα κριτήρια κατανομής της εισροής των χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους. Συγκεκριμένα, με βάση την ισχύουσα κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, διαπιστώνεται ότι ο πληθυσμός αποτελεί αν όχι το μοναδικό, το κυρίαρχο κριτήριο κατανομής, με αποτέλεσμα να σημειώνονται μεγάλες αποκλίσεις στα ποσά που λαμβάνουν ακόμα και Δήμοι με κοινά χαρακτηριστικά.

Αν και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους, ορίζεται μια σειρά πρόσθετων κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως η έκταση, ο αριθμός των τοπικών διαμερισμάτων, το μήκος των αγροτικών οδικών δικτύων κ.α., ωστόσο στην πράξη δεν εφαρμόζεται.

Προκειμένου να είναι αντικειμενικότερη η κατανομή, θα πρέπει να προσμετρηθούν τόσο τα λειτουργικά προβλήματα που επέφερε στους Δήμους ο «Καλλικράτης», όσο και οι πρόσθετες αρμοδιότητες που επήλθαν στους Δήμους από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αλλά κατά κύριο λόγο μια σειρά σημαντικών παραγόντων όπως η γεωγραφική έκταση κάθε Δήμου και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει με βάση αυτή (π.χ. μήκος οδοποιίας κλπ).

Ακόμα, για την ορθή κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, θα πρέπει να προσμετρείται το σύνολο των οικισμών στα διοικητικά όρια κάθε Δήμου, το σύνολο των τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το προφίλ κάθε Δήμου (όπως οι αγροτικοί Δήμοι που έχουν υψηλά κόστη σε άρδευση και αγροτική οδοποιία σε σχέση με τους αστικούς κ.α.) και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (όπως πχ δασικές εκτάσεις, υποδομές με υψηλά κόστη συντήρησης όπως αποχετεύσεις κλπ).

Το θέμα έθεσε στον αρμόδιο υπουργό με παρέμβαση του ο Βουλευτής της Ν.Δ. Λ. Αυγενάκης. Σύμφωνα με την απάντηση του κου Στυλιανίδη οι δήμοι χρηματοδοτούνται για αναπτυξιακά έργα από τη Σ.Α.Τ.Α. και το πρόγραμμα Θησέας με σημαντικά ποσά, τα οποία όμως όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου είναι μικρότερα σε σχέση με παλαιότερα. Χαρακτηριστικό είναι πως ενώ το 2010 η συγκεκριμένη χρηματοδότηση έφτανε τα 630 εκ. ευρώ ενώ φέτος μέχρι τώρα έχουν διατεθεί μόλις 69 εκ.ευρώ.