Σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης οικισμού Αρκαλοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 390.000€ υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των παροχών ύδρευσης, εντός του οικισμού του Αρκαλοχωρίου, αλλά και τις παροχές που θα γίνουν έπειτα από την εγκατάσταση των νέων κεντρικών δικτύων που θα κατασκευαστούν από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.

Οι νέες παροχές θα κατασκευαστούν επίσης από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς και θα είναι διατομής Φ 18Χ2,5 mm, αντικαθιστώντας τις παλιές που σε μεγάλο ποσοστό είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή σιδηροσωλήνες, βρίσκονται σε κακή κατάσταση και παρουσιάζουν σημαντικές διαρροές και εμφράξεις, επηρεάζοντας την ποιότητα νερού.

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν στην προσεκτική εκσκαφή για την ανεύρεση των σωληνώσεων, την κοπή του ασφαλτοσκυροδέματος και την καθαίρεση στοιχείων από σκυρόδεμα, την εγκατάσταση και σύνδεση των νέων παροχών με τα κεντρικά δίκτυα και με τα υδρόμετρα των καταναλωτών.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η απαραίτητη επίχωση με κατάλληλα υλικά καθώς και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων όπου χρειάζεται. Κάθε παροχή θα γίνεται έπειτα από την εγκατάσταση των κεντρικών δικτύων ύδρευσης που υλοποιούνται παράλληλα με την εγκατάσταση των δικτύων αποχέτευσης του Αρκαλοχωρίου, ώστε η ενόχληση που θα προκληθεί στους κατοίκους της περιοχής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.

Η συνολική προθεσμία για την περάτωση των εργασιών ορίστηκε στους 18 μήνες και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.