Για άλλη μία φορά, στη ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο γίνεται μισή δουλειά!! Μένουν εκτός ρύθμισης τα χρέη προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

Δεν δίδεται δηλαδή προς τους οφειλέτες - δημότες, η ίδια ευκαιρία με τους οφειλέτες του δημοσίου για την εξόφληση των οφειλών τους.

Αν αυτό δεν ρυθμιστεί άμεσα, θα αποκλείσει πολύ μεγάλη μερίδα οφειλετών των δήμων από την δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους ενώ παράλληλα θα στερήσει από τους Δήμους πολύτιμα έσοδα που η πολιτεία δεν είναι σε θέση να αναπληρώσει.

Μία πολύ καλή λύση θα ήταν η επαναφορά του Νόμου 3801 / 2009, έστω με τις βελτιώσεις και τις αλλαγές που η σημερινή οικονομική κατάσταση επιβάλλει, ώστε να διευκολυνθούν οι δημότες και να εισρεύσουν έσοδα στα ταμεία των δήμων.

Κ.Σ