Ξεκινά το έργο της βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου της τοπικής κοινότητας Δεματίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προϋπολογισμού 134.000€, αφού τη σχετική σύμβαση υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013".

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής χωρητικότητας 300κ.μ., νότια του οικισμού Δεματίου, στη θέση «Βίγλα» σε υψόμετρο 255 μ. 

Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται από τη γεώτρηση που βρίσκεται στην θέση «Γιτσικού» βόρεια του σημείου κατασκευής της δεξαμενής. 

Με την κατασκευή της δεξαμενής θα γίνεται η διανομή νερού με βαρύτητα στη αρδευόμενη ζώνη του τ.κ. Δεματίου. Από τη νέα δεξαμενή, θα ξεκινά ο κεντρικός αγωγός διανομής, ο οποίος θα συνδεθεί στο υπάρχων αρδευτικό δίκτυο και θα εξυπηρετεί τις προβλεπόμενες αρδευόμενες εκτάσεις. 

Η γεώτρηση που θα τροφοδοτεί την δεξαμενή θα αρδεύει συνολικά 500 στρέμματα εκ των οποίων τα 150 στρέμματα αμπελώνων και τα 350 στρέμματα ελαιώνων.

Με την κατασκευή της δεξαμενής θα γίνεται αποθήκευση νερού κυρίως της νυκτερινές ώρες, ώστε να διασφαλίζονται ικανοποιητικές ποσότητες για άρδευση με θετικά αποτελέσματα στην αγροτική παραγωγή και συνεπώς στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών. 

Οι αγωγοί μεταφοράς νερού του δικτύου άρδευσης θα ακολουθήσουν κατά κανόνα την πορεία υφιστάμενων αγροτικών δρόμων και θα τοποθετηθούν στο χείλος αυτού ώστε να αποφευχθεί η κατάληψη ζώνης εφόδου και να μην απαιτηθούν απαλλοτριώσεις αγροτικής γης. 

Το συνολικό μήκος του αγωγού πολυαιθυλενίου είναι 350μέτρα περίπου (επί υφιστάμενων αγροτικών δρόμων).