Ανάκαμψη παρουσιάζει η εγχώρια παραγωγή νωπής τομάτας, ενώ βελτιώνεται αισθητά το εμπορικό ισοζύγιο του προϊόντος, σε βάρος όμως της μέσης τιμής παραγωγού, που υπολείπεται αισθητά της τιμής του προϊόντος στη λιανική αγορά.

Αυτό επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Γιάννης Τσιφόρος σχολιάζοντας την πρόσφατη έρευνα αγοράς του στελέχους της κ. Θ. Βλουτή.

Ειδικότερα, ανάκαμψη παρουσιάζεται στην εγχώρια παραγωγή νωπής τομάτας το 2012, μέγεθος που υπερβαίνει το επίπεδο των 700.000 τόνων, από το οποίο το 57% αφορά στις υπαίθριες καλλιέργειες και το υπόλοιπο στις καλλιέργειες υπό κάλυψη.

Σημειώνεται ωστόσο κάμψη στις τιμές παραγωγού που κυμαίνονται στο επίπεδο των 55 λεπτών ανά κιλό. Η μέση αυτή τιμή υπολείπεται σημαντικά εκείνης που διαμορφώνεται στη λιανική αγορά του προϊόντος (μέση τιμή λιανικής ίση με 1,35 ευρώ ανά κιλό). Πρόκειται για μία απόκλιση της τάξεως του 145% τονίζει ο κ. Τσιφόρος.

Από την άλλη πλευρά κάμψη παρουσιάζουν οι εισαγωγές του προϊόντος κατά το 2012, αντιπροσωπεύοντας ένα μικρό μέρος (15.000 τόνοι) της εγχώριας παραγωγής, με προϊόντα που εισάγονται κατά κύριο λόγο από το Βέλγιο (28% της αξίας), από την Πολωνία (18%), από την Ιταλία (15%) και από άλλες χώρες.

Σημαντική ωστόσο αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές του προϊόντος, οι οποίες το 2012 υπερέβησαν το επίπεδο των 16.000 τόνων, ποσότητα διπλάσια σχεδόν εκείνης του 2010. Κύριες χώρες προορισμού της εγχώριας νωπής τομάτας παραμένουν η Βουλγαρία, που απορροφά το 70% της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων, αλλά και η Αλβανία (11%). Ωστόσο, παρά το γεγονός της σημαντικής αύξησης της μέσης τιμής των εξαγόμενων προϊόντων κατά το 2012, το εμπορικό ισοζύγιο του προϊόντος εξακολουθεί να παραμένει αρνητικό κατά το έτος αυτό, μια και η αξία των εισαγωγών (12,3 εκατ. ευρώ) υπολείπεται αισθητά εκείνης των εξαγωγών (8,3 εκατ. ευρώ).

Δείτε αναλυτικά την έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ