Μελέτη που έγινε από το Ίδρυμα Ιατρικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Monash στην Αυστραλία έδειξε ότι τα μωρά που χρησιμοποιούν πιπίλα έχουν καλύτερη λειτουργία της καρδιάς, και κατά τη διάρκεια της χρήσης της και μετά από αυτήν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας όσα μωρά χρησιμοποιούσαν πιπίλα είχαν καλύτερες διακυμάνσεις στον καρδιακό ρυθμό, γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη πως η καρδιά τους ανταποκρίνεται καλά στις φυσιολογικές διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης.

iasy.gr