Μέσα στο πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να ενημερώνουν τις επιθεωρήσεις εργασίας για το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποίησε κάθε εργαζόμενος τον προηγούμενο μήνα, ενώ θα πρέπει να τηρούν στον χώρο εργασίας και να διατηρούν επί πενταετία το «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών» για να μην υποστούν κυρώσεις.

Τις οδηγίες δίνει, με εγκύκλιο που εξέδωσε σε εφαρμογή του νόμου 4144/2013, ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ Μιχ. Κανδαράκης υπογραμμίζοντας ότι «μόνο η υποχρέωση αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης και θεώρησης καταργήθηκε από τις 18 Απριλίου».

Η ενημέρωση των επιθεωρήσεων για τις υπερωρίες θα γίνεται χειρόγραφα, με ειδικό έντυπο, μέχρις ότου ενταχθεί η σχετική υποχρέωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και «Εργάνη», ενώ οι υπερωρίες όπως και τα στοιχεία των εργαζομένων θα πρέπει να αναγράφονται στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

imerisia.gr