Μείωση κατά 9,5% στις αποδοχές των τραπεζοϋπαλλήλων (6% στους βασικούς μισθούς και 3,5% από την αναστολή της καταβολής του επιδόματος ισολογισμού που δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως) προβλέπει η συμφωνία της ΟΤΟΕ με τις διοικήσεις των τραπεζών για τη σύναψη νέας κλαδικής σύμβασης από τις 14 Μαίου (ημερομηνια κατα την οποία έληγε η τρίμηνη μετενέργεια) εως τις 31/12/2015.

Οι παραπάνω μειώσεις θα ισχύσουν επιπλέον των μειώσεων οι οποίες ήδη γίνονται με βάση επιχειρησιακές συμφωνίες και είναι το "αντάλλαγμα" για τη διατήρηση - έστω και μειωμένων- όλων των άλλων επιδομάτων, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος γάμου. Το επίδομα γάμου όπως και το επιδομα τέκνων ήταν κλαδικά κατοχυρωμένα και θα υπολογίζονται στο νέο μειωμένο βασικό μισθό του 16ου κλιμακίου (επί 957,86 ευρωλ, αντί των 1.019 ευρώ).

Η σύμβαση που θα υπογραφεί την ερχόμενη Τρίτη προβλέπει, ακόμη, ρήτρα για την προστασία των θέσεων Εργασίας καθώς και τη διευθέτηση του ωραρίου Εργασίας μέσω βαρδιών για τη λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών των τραπεζών εως τις 7 μ.μ. Με τη μείωση του 6% ο εισαγωγικός μισθός χωρίς επιδόματα διαμορφώνεται στα 940 ευρώ από 1.000 ευρώ για το κύριο προσωπικό.

imerisia.gr/Γιώργος Γάτος