Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης συμβάλλοντας στη διευκόλυνση πραγματοποίησης των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται να υποβληθούν οι υποψήφιοι στις Στρατιωτικές Σχολές των ΕΔ, κατά προτεραιότητα, ώστε να μην επηρεασθεί η συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν και στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, κατά τις ημέρες και για τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 368267

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

2810-368267

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

20

ΗΚΓ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

10

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΩΡΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12

Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15

Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10