Η έρευνα του Επιμελητηρίου Χανίων για τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δήμου Χανίων ως προς την αγορά κρέατος θα παρουσιαστεί στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, την Δευτέρα 20 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Δ.Σ. του Επιμελητηρίου (β’ όροφος).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο, περιλαμβάνει την ανεύρεση, ανάλυση και ερμηνεία πρωτογενών στοιχείων και σκοπός της είναι, η παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων τόσο για τον φορέα όσο και για τους άμεσα ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.