Διευκρινίσεις για το δημοσιονομικό κενό της διετίας 2015 – 2016 και για τις προαπαιτούμενες δράσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα για να λάβει τον Ιούνιο τη δόση των 3,3 δισ. ευρώ του δευτέρου τριμήνου 2013 αναμένεται να παράσχει σήμερα το απόγευμα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρόικα κ. Ματθίας Μορς.

Το στέλεχος της Κομισιόν θα παρουσιάσει αναλυτικά την έκθεση επισκόπησης της προόδου του ελληνικού προγράμματος στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης για τον Τύπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε προ ημερών στις Βρυξέλλες μια συνοπτική εκδοχή της έκθεσης της τρόικα για την πορεία αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, από την οποία προκύπτει ότι η Ελλάδα πετυχαίνει σε βασικές γραμμές τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2013 και το 2014, αλλά θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα για να καλύψει το δημοσιονομικό κενό της διετίας 2015-2016.

Συγκεκριμένα στην έκθεση της ΕΕ υπογραμμίζεται πως οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας μετά το 2014 παραμένουν αβέβαιες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της οικονομικής ανάκαμψης και την πρόοδο στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών. Όπως τονίζεται οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον στο 0% του ΑΕΠ το 2013, 1,5% του ΑΕΠ το 2014, 3% του ΑΕΠ το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ το 2016.

Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται πως βάσει του υφιστάμενου μακροοικονομικού σεναρίου θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα 1,8% του ΑΕΠ το 2015, τα οποία θα ανέλθουν στο 2,2% του ΑΕΠ το 2016 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για το πρωτογενές ισοζύγιο που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Οι συζητήσεις για το δημοσιονομικό κενό και τα μέτρα που θα ληφθούν για να καλυφθεί το κενό το διάστημα 2015-2016 θα ληφθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό 2014 το φθινόπωρο. Στο διάστημα εκείνο , τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία θα παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με το ακριβές μέγεθος του εναπομείναντος κενού», τονίζεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δημόσιο χρέος προβλέπεται να είναι σε πτωτική πορεία από το 2014 και να μειωθεί κάτω από το 160% το 2016, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα εφαρμόσει πιστά.

in.gr