Πρόστιμα και ποινές έρχονται σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου, ζημιώνουν τον προϋπολογισμό του φορέα και κατ' επέκταση τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με απόφασή του προβλέπει ότι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι διαπιστώνεται ότι κάνουν παρατυπίες ή μη αποδοτικές ή περιττές δαπάνες θα πρέπει να αποζημιώνουν την υπηρεσία τους.

Με την απόφαση εγκρίθηκε ο Κανονισμός που καθορίζει τον τρόπο επιβολής και υλοποίησης των δημοσιονομικών διορθώσεων και πράξεων καταλογισμού, εφόσον διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), παρατυπίες ή μη αποδοτικές ή περιττές δαπάνες, καθώς και ο τύπος των πράξεων καταλογισμού και δημοσιονομικής διόρθωσης.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Κανονισμού αποτελεί η διενέργεια ελέγχων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο εντοπισμός μεμονωμένων ή συστημικών παρατυπιών σε υπηρεσίες των φορέων.

Μετά το πέρας του ελέγχου, οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές ή οι ελεγκτικές ομάδες συντάσσουν έκθεση, η οποία, εφόσον διαπιστώνει ευρήματα με παρατυπίες που συνεπάγονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή καταλογισμούς.

Στην περίπτωση αυτή, η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων ή καταλογισμών για ποσά:

Μέχρι 10.000 ευρώ διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δημοσιονομικού Ελεγκτή.

Από 10.001 -50.000 ευρώ ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος.

Για ποσά από 50.001 - 100.000 ευρώ γίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Για ποσά 100.001 ευρώ και άνω ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΓΔΔΕ.

newsbomb.gr