Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης σήμερα 17 Μαΐου 2013 επισκέφθηκε τον Εισαγγελέα Ηρακλείου, λόγω του περιστατικού που απείλησε τη ζωή του Ρώσου πολίτη και θέλησε να ενημερωθεί για τα κάτωθι:

1. Aν εφαρμόζεται ο Ν. 1454 άρθρο 18, περί επαγγελματικής ταυτότητας.

2. Aν εφαρμόζεται ο N. 1077, που λέει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν βιβλιάριο υγείας που προϋποθέτει ποινικό μητρώο.

3. Aν εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση, ότι οι ξένοι σπουδαστές δεν πρέπει να ξεπερνούν το 17% του τακτικού προσωπικού.

4. Aν υπάρχει άδεια παραμονής.

5. Aν υπάρχει άδεια απασχόλησης.

6. Aν υπάρχει παραχώρηση έγκρισης στον εργοδότη για την εργοδότηση του συγκεκριμένου.

Ο βουλευτής θεωρεί ότι αν εφαρμόζονταν σωστά και τα 6 παραπάνω θα είχε καταπατηθεί η μαύρη και η αδήλωτη εργασία στη χώρα μας.

 «Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να υπάρχουν τα φαινόμενα του περιστασιακού μαθητευόμενου, το δουλεμπόριο εργασίας, οι δήθεν εξωτερικοί συνεργάτες και να διασφαλισθεί η ζωή και η αξιοπρέπεια του κάθε εργαζόμενου.» Τόνισε χαρακτηριστικά ό βουλευτής.