Ο Δήμος Χανίων καλεί τους σπουδαστές των ΤΕΙ όλης της χώρας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στις υπηρεσίες του Δήμου κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάμηνου του 2013, να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 31 Μαΐου προς το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 28213 41673) του Δήμου Χανίων συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.