Η Τεχνική Περιφέρεια Κρήτης και Νήσων του ΟΤΕ ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας, θα προχωρήσει σε εργασίες αναβάθμισης του δικτύου του ΟΤΕ, στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο νομό Ηρακλείου.

Με στόχο τη λιγότερη δυνατή όχληση των συνδρομητών, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 24 Μαΐου 2013.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμένες διακοπές στις υπηρεσίες τηλεφωνίας και Internet.

Ο ΟΤΕ ζητά την κατανόηση των καταναλωτών, ενώ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.