Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»,  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους άνεργους που έχουν επιλεγεί, ότι τα προγράμματα κατάρτισης (80 ώρες θεωρία & 500 ώρες πρακτική άσκηση) που ο φορέας προτίθεται να υλοποιήσει σε συνεργασία με επιχειρήσεις του Ρεθύμνου είναι τα παρακάτω:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ενδεικτικοί τίτλοι)

1 Στέλεχος σε επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου αγαθών
2 Λογιστική-Η/Υ-Οικονομία-Διοίκηση & Marketing
3 AUTOCAD-Περιβάλλον-Νομοθεσία-Τοπογραφικά
4 Συντήρηση κήπων-Παραγωγή φυτών-Αστικό πράσινο
5 Εστιατορική-Εστίαση
6 Θεατρικό παιχνίδι-Παιδαγωγικά
7 Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
8 Τεχνικό σχέδιο με Η/Υ
9 Ηλεκτρονικό εμπόριο-Δημιουργία e-shop-Τεχνικές προώθησης μέσω κοινωνικών δικτύων
10 Θέματα πιστοποίησης ISO
11 Υγιεινή & Ασφάλεια τροφίμων
12 Οικονομοτεχνικές μελέτες – Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
13 Υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας
14 Σύγχρονη εξυπηρέτηση πελατών

Οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 500 ωρών/5 μηνών) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων/ειδικοτήτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων, Σχεδιασμός και κατασκευές κτιρίων, Λογιστική, Πληροφορική, Λιανικό – Χονδρικό εμπόριο, Εξυπηρέτηση πελατών, Σούπερ μάρκετ, Γραφεία Δικηγορικά κ.ά., Παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών κ.ά. (αναλυτικά στοιχεία: http://www.kekaper.gr) .

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Ενημερώνουμε ότι κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 29 ετών που έχει επιλεγεί (εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων) αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι νέοι και οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (πάροχος κατάρτισης) στα τηλέφωνα: 28310 40052 & 28310 40050.