Το Κ. Ε. Κ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους μέσω του προγράμματος VOUCHER "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ"

Στόχος του προγράμματος: είναι η κατάρτιση των ανέργων , η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει την απόκτηση και βελτίωση των γνώσεών των ωφελούμενων και παράλληλη πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Θεωρητική κατάρτιση , 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες και
Πρακτική άσκηση, των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Ενδεικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρέχουμε είναι: 1) Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 2) Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 3) Οργάνωση και διαχείριση γραφείου 4) Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων 5) Χρηματοοικονομικό management και marketing επιχειρήσεων και 6) Παιδαγωγικά

Στους ωφελούμενους καταρτιζόμενους παρέχεται:

Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης.
Καθώς ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος
Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας μετά τη λήξη του προγράμματος

Για επιχειρήσεις

Στη συγκεκριμένη δράση μπορεί να συμμετάσχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα (εκτός των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, οι οποίες έχει βγει άλλο πρόγραμμα) και να υποδεχθεί για πρακτική άσκηση ένα (1) άτομο εφόσον απασχολεί 0-4 εργαζόμενους, ενώ αν απασχολεί από 5 εργαζόμενους και πάνω, ο μέγιστος αριθμός ασκουμένων που δύναται να υποδεχθεί, μπορεί να είναι ίσος με το 30% του αριθμού των εργαζομένων της.

Οφέλη της επιχείρησης
Παροχή εργασίας στην επιχείρηση για 5 μήνες από τους συμμετέχοντες χωρίς κανένα εργοδοτικό κόστος. Επιχορήγηση της επιχείρησης στην περίπτωση που αυτή προβεί στην πρόσληψη ωφελούμενου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302731 κα Έφη
Κουτεντάκη από τις 08:00πμ έως 3:00 μ.μ. , [email protected] Web: www.katartisi.gr, fb : www.facebook.com/KekTechnikesScholes