Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, Ημερίδα-Τηλεοπτική Εκπομπή με θέμα: "Αγροτικές και Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης" στα Χανιά, το Σάββατο 1 Ιουνίου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης, ο Κύπριος ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημήτρης Μελάς. Συντόνισε ο δημοσιογράφος Μάκης Μάκκας και κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγιναν ζωντανές συνδέσεις με περιφερειακά κανάλια και τέθηκαν και από αυτά ερωτήματα προς τους ομιλητές.

Η Ημερίδα ήταν διακαναλική και στις παρεμβάσεις τους οι ομιλητές επεσήμαναν:

Ο Σπύρος Δανέλλης αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που πρόκειται να ισχύσει με μία καθυστέρηση στο διάστημα 2014-2020.

Συγκεκριμένα παρουσίασε τα θέματα που παρουσιάζουν πρόβλημα στην επίτευξη συμβιβασμού, όπως είναι ο ορισμός για τους ενεργούς αγρότες, οι άμεσες ενισχύσεις για τους νέους αγρότες, το καθεστώς των μικρών αγροτών, η εσωτερική σύγκλιση, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα ανώτατα όρια πληρωμών, η μεταφορά πόρων μεταξύ δύο πυλώνων και βέβαια το πρασίνισμα.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ είναι μια ευκαιρία την οποία θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, ώστε να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ποιότητας και τυποποίησης της γεωργικής παραγωγής, συνεργασίας των παραγωγών ώστε να αντισταθμίσουν μειονεκτήματα της μεμονωμένης θέσης στην αγροδιατροφική αλυσίδα, καθώς και περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

"Πρέπει να επωφεληθούμε όλοι από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και να ενημερωθούμε για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και διεθνώς τόσο σε επίπεδο αγορών όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ανεξάρτητα από την τελική μορφή που θα λάβει η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, τα βασικά στοιχεία της (περιφερειακό μοντέλο και πρασίνισμα) θα πρέπει να μας προβληματίσουν για τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες να γίνουν, αν θέλουμε την ελληνική γεωργία να επιβιώσει."

Ο Δημήτρης Μελάς τόνισε: "Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει την ελαχιστοποίηση των χρηματοδοτικών απωλειών λόγω σύγκλισης, την απλούστευση του σχήματος των μικρών γεωργών , την εξέταση του εκτατικού ελαιώνα ως μια ιδιάζουσα περίπτωση καλλιέργειας με φιλο-περιβαλλοντικό προφίλ, και την άρση κάποιων υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης που θα ήταν επιβαρυντικές για τους Έλληνες γεωργούς και το διοικητικό μηχανισμό. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο η Ελλάδα λαμβάνει κάτι λιγότερο από 3 δις κατ' έτος και για τους δύο πυλώνες ενώ για τους Έλληνες γεωργούς η ενίσχυση ανά εκτάριο παραμένει σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η διαπραγματευτική προσπάθεια που καταβάλλεται και εξελίσσεται ικανοποιητικά είναι να γίνουν αποδεκτές ιδιαιτερότητες των ελληνικών βοσκοτόπων που τους καθιστούν επιλέξιμους ώστε να μην χαθεί ούτε ένα εκτάριο. Άλλωστε οι χρησιμοποιούμενοι βοσκότοποι υπολείπονται του συνόλου των βοσκότοπων αφήνοντας περιθώρια για διορθώσεις καθώς και για αύξηση της κτηνοτροφίας μας, στην οποία στοχεύουμε. Η αγροτική ανάπτυξη θα απλοποιηθεί αρκετά όσον αφορά στη διαχείριση του προγράμματος, θα έχει καλύτερη στόχευση αλλά πλήρη κάλυψη των αναγκών, ενώ προσπαθούμε να πετύχουμε καλύτερο συντονισμό με τα διαρθρωτικά ταμεία. Κύριους άξονες των προτεραιοτήτων για την νέα προγραμματική περίοδο θα αποτελέσουν η μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράσεις για το κλίμα και η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών."

Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους επεσήμανε: "Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην παραγωγικότητα και στην ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και την Κύπρο. Για την επανεκκίνηση της οικονομίας η βάση είναι ο πρωτογενής τομέας και κυρίως η αγροτική οικονομία πρέπει να υποστηριχθεί, να δοθούν κίνητρα, να αλλάξει η επιδοτική πολιτική της Ε.Ε και να επιστέψει σε μια πολιτική που θα δώσει ανάπτυξη, στήριξη στον πραγματικά γεωργό, να δώσει επιδοτήσεις εκεί που χρειάζονται για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια ισχυρή αγροτική οικονομία όπου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα."

Ο Νίκος Χρυσόγελος επεσήμανε ότι: "Όταν μιλάμε για αγροτική πολιτική θα πρέπει να βλέπουμε τη σύνθετη διάστασή της τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει οι παγκόσμιες εξελίξεις να συνδέονται με τις περιφερειακές, ειδάλλως θα αυτοσχεδιάζουμε στην αγροτική πολιτική. Για την αναζωογόνηση της οικονομίας χρειάζεται βελτίωση της παραγωγής στην γεωργία, χρονοδιαγράμματα και εργαλεία εφαρμογής, και καινοτόμες ενέργειες."