Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, σας προσκαλούν στην εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Life 10/ENV/gr/622-wasp tool.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδεικνύει την έννοια της πρόληψης των παραγόμενων αποβλήτων μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που λαμβάνονται από τις τοπικές κοινωνίες.

Ως τέτοια χαρακτηρίζεται και η οικιακή κομποστοποίηση για την οποία θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για την σημασία και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της.