Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Ο Κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ καθώς η Κρήτη είναι πίσω στο θέμα της έκδοσης αποδείξεων.

"Κλιμάκια του ΣΔΟΕ θα κάνουν εντατικούς ελέγχους στις αγορές της Κρήτης προκειμένου να πατάξουν το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει έξαρση στο νησί."

Ο Γ.Γ, Δημοσίων Εσόδων απέφυγε να απαντήσει στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τη μείωση του Φ.Π.Α. στο χώρο της εστίασης καθώς όπως τόνισε αποτελεί πολιτικό ζήτημα και θέμα της κυβέρνησης.