"Η 5η Ιουνίου έχει οριστεί το 1972 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Από τότε γιορτάζεται κάθε χρόνο, για να θυμίζει σε όλους την προστιθέμενη αξία για την ανθρωπότητα και το μέλλον του πλανήτη, είναι μια υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στις μελλοντικές γενιές.

Το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος αποκτά σήμερα μια νέα διάσταση. Η εκβιομηχάνιση έχει επεκταθεί σημαντικά σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη και έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, αφού άλλωστε μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 

Η επιστήμη και η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα πραγματοποιηθούν βαθύτατες αλλαγές στις συνθήκες ζωής του ανθρώπου. 

Ταυτόχρονα όμως λόγω αυτής της δραστηριότητας η περιεκτικότητα σε CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 200 έτη περισσότερο απ’ ότι είχε αυξηθεί τα προηγούμενα 20.000 χρόνια επιτείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η Δημοτική Αρχή Φαιστού καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης πιστεύοντας ότι ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει και με πιο φιλικές πρακτικές προς το περιβάλλον όπως είναι για παράδειγμα η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Να υπενθυμίσουμε απλώς, πως ο Δήμος Φαιστού είναι ο μοναδικός δήμος επικεφαλής εταίρος που η πρόταση του εντάχθηκε προς χρηματοδότηση 881.500€ στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κύπρος με τίτλο «BIOMASS / Ανάπτυξη συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για την Θέρμανση Δημοτικών Κτιρίων.

Ο Δήμος Φαιστού συμμετέχει ενεργά σε μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε με σκοπό να μετριασθεί η κλιματική αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πολιτικών βιώσιμης ενέργειας στην οποία οι πόλεις – μέλη του δικτύου έχουν υποχρέωση, σε συνέχεια του σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, να περιγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση εντός των ορίων του Δήμου, καθώς και τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2020, ώστε ο Δήμος να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που έθεσε η επιτροπή. 

Η συγκεκριμένη δράση συνεχίζει να συνεισφέρει στον γενικότερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σήμερα τίθεται κυρίαρχο οικουμενικό θέμα η προστασία του περιβάλλοντος. Η κατάργηση των κάθε λογής αντιφάσεων στην παραγωγική διαδικασία, η δυνατότητα να σχεδιάζεται η παραγωγή σε Εθνική και υπερεθνική κλίμακα, καθώς και ανάλογοι κοινωνικοί και οικονομικοί όροι, είναι όλες εκείνες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ανεμπόδιστη ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.