Δείτε εδώ το αναλυτικό Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου το οποίο εξέδοσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης την Τρίτη 4 Μαίου 2013