Τις υπεραξίες που διαμορφώνουν οι στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανέδειξε η εκδήλωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Πρόκειται για πρωτοβουλία που εντάσσεται στη διοργάνωση σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) περιφερειακών συναντήσεων με τους Έλληνες ξενοδόχους και τους φορείς των τοπικών κοινωνιών που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με σκοπό την εξοικείωσή τους με τις αρχές του σύγχρονου τουριστικού μάρκετινγκ.

Εισηγητές της ανοιχτής συζήτησης με τίτλο «Building a competitive Identity» (Αναδεικνύοντας τις Τουριστικές μας Δυνατότητες) ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing και υψηλόβαθμα στελέχη του Επιμελητηρίου.

Υπογραμμίζεται ότι στην εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου επιχειρήθηκε μεταξύ άλλων να αποσαφηνισθούν με τη συμμετοχή των ειδικών του χώρου όλες οι πτυχές του μάρκετινγκ και πως εφαρμόζονται οι βασικές αρχές του στον τουρισμό.

Παράλληλα αναπτύχθηκαν τα 10 χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων με καλό μάρκετινγκ, αναλύθηκε ο ρόλος των τιμών ενός ξενοδοχείου και πως αυτός προσιδιάζει με την πολιτική προώθησης-προβολής του, καθώς και η δυνατότητα διαφοροποίησης μίας μονάδας στην πράξη. Ακολούθως ακτινογραφήθηκαν και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η ευρεία διάδοση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Γιώργος Τσακίρης αναφερόμενους στους στόχους της εκδήλωσης, καθώς και στην ανάγκη επανακαθορισμού της στρατηγικής των ξενοδοχειακών μονάδων στη νέα ανταγωνιστική εποχή που διαμορφώνεται σημείωσε ότι «Ο τρόπος προβολής και διάθεσης του προϊόντος μας, τόσο ατομικά ως ξενοδόχοι όσο και συλλογικά ως κλάδος και προορισμοί, οφείλει να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα».

Ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έχοντας διαγνώσει αυτή ακριβώς την σημαντική ανάγκη, αποφάσισε να επενδύσει μέρος των πόρων και των δυνατοτήτων του για την ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού μάρκετινγκ.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει δύο άξονες: Αφενός την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και προτάσεων στους ίδιους του ξενοδόχους για την προβολή των επιχειρήσεών τους και αφετέρου την ενίσχυση της συλλογικής προσπάθειας για την βελτίωση της εικόνας της χώρας.

«Είναι πεποίθησή μας, ότι η διαρκής επιμόρφωση των Ελλήνων ξενοδόχων, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο επιχειρηματικής προόδου, αλλά και επιβίωσης, μέσα στις σημερινές συνθήκες του οξυμένου παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω περιφερειακές συναντήσεις που προγραμματίζουμε, εφόσον και στο βαθμό που δικαιώσουν και τις προσδοκίες όλων μας, θα αποτελέσουν την αρχή μιας συστηματικότερης προσπάθειας προς την κατεύθυνση αυτή» προσθέτει ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε.

Όσον αφορά τώρα στο δεύτερο άξονα, αυτόν της ενίσχυσης της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, αποφάσισε να συμμετέχει ως ιδρυτικός εταίρος στη δημιουργία της εταιρείας Marketing Greece, που αποτελεί την πρώτη συντεταγμένη προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα για την προβολή της χώρας.

«Παράλληλα, μέσα από τις περιφερειακές αυτές συναντήσεις, θα μας δοθεί και η δυνατότητα μιας καλύτερης αμφίδρομης επικοινωνίας με τα μέλη μας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο την πληρέστερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών τουριστικών οικονομιών, όσο και στο πλαίσιο της διαδραστικότητας, τον εμπλουτισμό της Διοίκησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου με νέες ιδέες» καταλήγει ο κ. Τσακίρης.

Σημειώνεται τέλος ότι η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ ιδρύθηκε το 1998 για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία.