Στην δημοπράτηση του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων οικισμών Καστελίου ΔΕ Κόφινα, δήμου Γόρτυνα» προχώρησε ο δημοτική αρχή. Το έργο, προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ, θα εκτελεστεί στον οικισμό Καστέλι Δ.Ε Κόφινα που θα μπορεί να εξυπηρετεί μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, τις ανάγκες 390 κατοίκων.

Περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού Καστελίου, για την συλλογή λυμάτων και την μεταφορά τους στο αντλιοστάσιο και στην συνέχεια κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην μονάδα επεξεργασίας .

Συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν περίπου 1896 μ. αγωγών και περίπου 152 ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων με τα αντίστοιχα φρεάτια. Η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εμβαδού 2.187,52 μ2. στην θέση «Τσιφούτ Καστέλι» του οικισμού Καστελίου, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του δήμου Γόρτυνας.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Νίκος Σχοιναράκης εξέφρασε την ικανοποίησή του που ένα ακόμη σημαντικό έργο για τον δήμο, πήρε το δρόμο προς την υλοποίηση, ενώ την ικανοποίησή του εξέφρασε κι ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, Γιάννης Κρητικόπουλος.

Με φυσικές μεθόδους επεξεργασίας
Η μονάδα θα εφαρμόζει φυσικές μεθόδους επεξεργασίας και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους διατάξεις:

1.Φρεάτιο εισόδου-εσχαρισμού

2.Μετρητής παροχής

3.Πρωτοβάθμια επεξεργασία με τη χρήση σηπτικής δεξαμενής

4.Δευτεροβάθμια επεξεργασία με τη χρήση χαλικόφιλτρων με ανακυκλοφορία

5.Τεχνητός υγροβιότοπος επιφανειακής ροής , που εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης της εκροής

6.Απολύμανση της εκροής με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου

7.Απόσμηση

8.Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ηλεκτροφωτισμός, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων κλπ.)