Στην άντληση 1,3 δισ. ευρώ προχώρησε την Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,02%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές 1,715 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,72 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, στις 12:00.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

in.gr