Σε ορθή επανάληψη του δελτίου Τύπου για την ανεργία για το α΄τρίμηνο 2013 προέβη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς διαπιστώθηκε ότι στον πίνακα «Ανεργία (%) κατά περιφέρεια» είχαν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής τα δεδομένα του α΄ τριμήνου 2011, αντί του ορθού α΄ τριμήνου 2012.

Τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν ως έχουν, με την ανεργία να έχει σημειώσει νέο αρνητικό ρεκόρ και να ανέρχεται σε 27,4%, έναντι 26% του προηγούμενου τριμήνου και 22,6% του αντίστοιχου τριμήνου 2012.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.355.237 άτομα και αυξήθηκε κατά 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 21% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2012.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921 άτομα και η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2012.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15- 24 ετών (60%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 66,3%. Γενικότερα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31%) είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (24,7%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία (32,3%) και το χαμηλότερο ποσοστό στην Πελοπόννησο (21,1%).


news247.gr