Δίνοντας ποσοστό έκπτωσης που έφθασε το 53,32%, η εταιρεία "ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε." αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου "Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών Σταβίων –Φουρνοφάραγγου, της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του δήμου Γόρτυνας.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.280.000 ευρώ, θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Στάβιες και Φουρνοφάραγγο και θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες μέχρι 580 κατοίκων από τους δυο οικισμούς.

Αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του Φουρνοφάραγγου και των Σταβίων, καθώς και των αγωγών σύνδεσης και μεταφοράς των λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η οποία θα φτιαχτεί στην περιφέρεια του δεύτερου οικισμού.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Νίκος Σχοιναράκης, εξέφρασε με δηλώσεις του, την απόλυτη ικανοποίησή του, που ένα ακόμη βασικό έργο υποδομής για τον τόπο και δη για τη Δημοτική Ενότητα Κόφινα, πήρε το δρόμο προς την υλοποίηση. Παράλληλα επισήμανε πως στόχος της Δημοτικής Αρχής, είναι να δημοπρατηθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς, όλες οι μελέτες που είναι ώριμες κι έχουν ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Το έργο

Συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν περίπου 3784 μ. και περίπου 190 ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων με τα αντίστοιχα φρεάτια. Όσον αφορά τα φρεάτια, προβλέπεται συνολικά η κατασκευή 81 φρεατίων επίσκεψης, συμβολής, στροφής κατά μήκος του δικτύου. Η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εμβαδού 3.161,91μ2 στην θέση «Λώντρα» του οικισμού Σταβίων, που είναι ιδιοκτησίας Δήμου Γόρτυνας.

Η μονάδα εφαρμόζει φυσικές μεθόδους επεξεργασίας και περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους διατάξεις :

1.Φρεάτιο εισόδου-εσχαρισμού
2.Μετρητής παροχής
3.Πρωτοβάθμια επεξεργασία με τη χρήση σηπτικής δεξαμενής
4.Δευτεροβάθμια επεξεργασία με τη χρήση χαλικόφιλτρων με ανακυκλοφορία
5.Τεχνητός υγροβιότοπος επιφανειακής ροής , που εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης της εκροής.
6.Απολύμανση της εκροής με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
7.Απόσμηση
8.Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ηλεκτροφωτισμός , ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων κλπ.)