Οι γιορτινές ημέρες του Πάσχα συνοδεύονται από πλήθος παραδόσεων σχετικών με τη διατροφή με βασικούς «πρωταγωνιστές» τις σοκολάτες, τα αυγά και το κρέας, τα οποία οι καταναλωτές προμηθεύονται στην διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Χανίων, ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης, ανακοινώνει στο καταναλωτικό κοινό των Χανίων τα παρακάτω προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η αγορά ποιοτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης όσο και να προστατευτεί η υγεία του κατά την εορταστική πασχαλινή περίοδο.

1. «Επισήμανση – σφράγιση» αμνοεριφίων, συκωταριών, εντέρων και γενικά κρέατος

• Όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος «τυρκουάζ» (λαμπρό κυανό), η οποία έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό. Το ίδιο ισχύει και για τα αμνοερίφια που προέρχονται από τις άλλες κοινοτικές χώρες.
• Επίσης φέρουν τη σφραγίδα της κατηγορίας του σφάγιου (αμνός ή ερίφιον) καθώς και τη σφραγίδα προέλευσης δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση «ΕΛΛΑΣ» σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου
• Τα αμνοερίφια εισαγωγής από Τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό» ( δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας – ωοειδής ή στρογγυλή- και τη σφραγίδα προέλευσης της τρίτης χώρας, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου).
• Τα σπλάγχνα, το συκώτι οι πνεύμονες, η καρδιά , οι νεφροί δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστεις.
• Τα «έντερα» δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τόσο μεταβολές του χρωματισμού τους αλλά ούτε και να είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στις σκόνες και τα έντομα.
• Σε περίπτωση αγοράς κατεψυγμένων προϊόντων ( όπως κατεψυγμένης συκωταριάς, εντέρων κ. λ. π.), .έχει ιδιαίτερη σημασία να ελέγχεται η ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος. Επίσης, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να αγοράζει εντόσθια κατεψυγμένα που έχουν αποψυχθεί
• Καλό θα είναι το καταναλωτικό κοινό να αγοράζει κρέατα που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες ψυγείων και όχι αυτά που κρέμονται σε τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και σε μικρόβια. Επίσης, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες υγιεινής και καθαρότητας του χώρου, του εξοπλισμού και του προσωπικού προτού επιλέξει τα καταστήματα στα οποία θα κάνει τις αγορές του.

2. «Επισήμανση» γαλακτοκομικών προϊόντων

• Τα τυριά θα πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα. Καλό είναι οι καταναλωτές να μην αγοράζουν φρέσκα τυριά από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι γιατί οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες και το πιθανότερο όχι σωστές. Ο καταναλωτής συνετό είναι να αποφεύγει γενικότερα τις αγορές τροφίμων ζωικής προέλευσης από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή από δήθεν παραγωγούς διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορούν όχι μόνο να τον παραπλανήσουν αλλά και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία του.
• Τα τυριά θα πρέπει να έχουν το σήμα καταλληλότητας ( οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης πάνω στη συσκευασία εκτός των άλλων στοιχείων (π. Χ. Συστατικά) πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης τους.

3. «Επισήμανση» των αυγών

• Όλα τα αυγά θα πρέπει να φέρουν στο κέλυφος με καθαρά γράμματα τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού και τα αρχικά της χώρας προέλευσης που για τη χώρα μας είναι το GR. Επιπρόσθετα επί της συσκευασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου, η κατηγορία ποιότητας και βάρους τους και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ( 28 ημέρες μετά την ημερομηνία ωοτοκίας).
• Η νωπότητα και η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώνεται από τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης και των σωστών ενδείξεων στην συσκευασία όπως η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης.
• Καλό θα είναι να αποφεύγεται η αγορά αυγών με ακάθαρτο, ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος καθώς και η κατανάλωση αυγών με κηλίδες αίματος, με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.

4. «Επισήμανση» σοκολατένιων αυγών

• Για την αγορά των σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυρίως στα παιδιά, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται επίσης για τρόφιμα για τα οποία ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης
( σοκολάτα γάλακτος, υγείας κ. λ. π.) και στην ημερομηνία ανάλωσης

Τέλος όσον αφορά τους εμπόρους κρεάτων και τους κρεοπώλες, θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με τη σήμανση των κρεάτων που παραλαμβάνουν. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρουν, τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σφραγίδες (ευανάγνωστες και ευκρινείς). Σε περίπτωση που βρεθούν να έχουν στην κατοχή τους σφάγια με δυσανάγνωστες σφραγίδες και γενικότερα κρέατα με ελλιπή σήμανση θα υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσουν στη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, στην προστασία των τροφίμων κατά την αποθήκευση, διακίνηση και μεταφορά εξασφαλίζοντας συνθήκες ορθής υγιεινής πρακτικής.