Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) πραγματοποίησε αποκλεισμό των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΕ Κρήτης (Εθν. Αντιστάσεως 176- Ηράκλειο) σήμερα Τετάρτη 26-6-2013, κατά τη διάρκεια του οποίου επέδωσε ψήφισμα με αιτήματα για το ασφαλιστικό, στον Περιφερειακό Διευθυντή του ΟΑΕΕ Κρήτης κ. Καγιαυτάκη Ηλία, το οποίο θα σταλεί και στην Διοικητή του ΟΑΕΕ κυρία Κωτίδου Γεωργία.

Μετά από προτροπή της ΓΣΕΒΕΕ ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ψήφισμα αναλυτικά αναφέρει:


"Κύριε Διευθυντά,

Η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ασφαλιστικός Οργανισμός των Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), σε συνάρτηση με την παντελή απουσία διάθεσης, τόσο από Διοίκηση του Οργανισμού όσο και από την Κυβέρνηση, για υιοθέτηση μέτρων που να εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του και για μια ρεαλιστική ρύθμιση των συνεχώς αυξανόμενων οφειλών των ασφαλισμένων, αποτελούν προάγγελο για νέες τροπολογίες και μειώσεις συντάξεων και παροχών.

Ζητούμε όπως εξετάσετε τα παρακάτω εξαντλώντας κάθε δυνατότητα προκειμένου να μπορέσουν οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, να μην συνεχίσουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες και βεβαίως να μην αποκλειστούν της συνταξιοδότησης.

Ζητούμε:

1. Την αποδέσμευση της θεώρησης βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα και την άμεση θεώρηση όλων των βιβλιαρίων ή έστω όσων συναδέλφων έχουν ήδη καταβάλει εισφορές άνω της τριετίας.

Μη υπολογισμό κατά τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του ποσού που αναλογεί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά το διάστημα που οι συνάδελφοι δεν ήταν ενήμεροι άρα δεν απολάμβαναν παροχές

2. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ

3. Την διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί από τον ΟΑΕΕ από 1-1-2010 μέχρι και σήμερα, ακριβώς επειδή οι συνάδελφοι δεν επέλεξαν αλλά αναγκάστηκαν να μην καταβάλουν εισφορές προκειμένου να επιβιώσουν

4. Μη επιβολή νέων προσαυξήσεων για όσο καιρό ακόμη διαρκέσει η παρούσα οικονομική κατάσταση ή έστω, και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι 31-12-2014

5. Την άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των προσαυξήσεων επειδή ο υπάρχων τρόπος υπολογισμού τους είναι απαράδεκτος, ειδικά υπό τις υπάρχουσες συνθήκες

6. Να υπάρξει μια νέα ρύθμιση, για τα πραγματικά ασφάλιστρα και μόνο, αποσυνδεμένη από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Είναι κοινή γνώση πια ότι οι συνάδελφοι αδυνατούν να καταβάλλουν και τις τρέχουσες εισφορές και τις δόσεις της ρύθμισης

7. Οι συνάδελφοι μας οι οποίοι έχουν ήδη ή πρόκειται άμεσα να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν είτε με μείωση των χρόνων ασφάλισης αναλογικά με την οφειλή τους προς τον
ΟΑΕΕ είτε η οφειλή τους να παρακρατείται μηνιαίως και τμηματικά από το ποσό της σύνταξής τους

8. Ενεργοποίηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και του λογαριασμού ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες

9. Ελεύθερη επιλογής κλάσης στον ΟΑΕΕ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2014

Κύριε Διευθυντά,

Πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω θα τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής σας και όχι μόνο θα μεταφερθούν στην κυβέρνηση, αλλά και εσείς με την σειρά σας θα βοηθήσετε στην κατεύθυνση λύσης των προβλημάτων που σας αναφέρουμε και μας απασχολούν, ιδιαίτερα σήμερα λόγω και της άσχημης οικονομικής συγκυρίας που όλοι μας βιώνουμε. "