Από τις αρχές του 2010, οι συνολικές εκροές από τις κάθε μορφής καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχουν υπερβεί τα 40 δισ. ευρώ και οι ελληνικές τράπεζες παρά τις προσπάθειες για προσέλκυση κεφαλαίων βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπες με νέες μειώσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ο Κόσμος τους Επενδυτή], το Μάρτιο το συνολικό ποσό των καταθέσεων στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε για πρώτη φορά στην τελευταία δεκαετία, κάτω από τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, θα επιτείνει το πρόβλημα της ρευστότητας, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά.

Τραπεζικοί παράγοντες δεν κρύβουν το φόβο ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε κινήσεις υπό συνθήκες πίεσης. Η πρώτη κίνηση είναι η δρομολόγηση συγχωνεύσεων και η δεύτερη είναι η πώληση συμμετοχών των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό.

zougla.gr