Νέα δεδομένα στο θρίλερ της αγοράς τυχερών παιχνιδιών δημιουργεί ο νέος ελιγμός των εταιρειών διαδικτυακού στοιχηματισμού που εν με΄σω της νομικής ασάφειας που επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά, σπεύδουν να ζητήσουν επισήμως άδειες από το Ελληνικό Κράτος.

Το δεδομένο αυτό και με βάση την ευρωπαίκή νομοθεσία πιέζει προς την κατεύθυνση διενέργειας δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, αμφισβητώντας στην πράξη το δικαίωμα του ΟΠΑΠ στην εν λόγω αγορά.

Ειδικότερα, μεμονωμένα μέλη της Ένωσης διαδικτυακού στοιχηματισμού (Remote Gambling Association - RGA) υπέβαλαν αίτηση στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για εκχώρηση άδειας διαχείρισης του μονοπωλίου διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Τα τελευταία δύο έτη, η Ελληνική Κυβέρνηση απέτυχε να εφαρμόσει τους δικούς της νόμους για το άνοιγμα της αγοράς του διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Ο ελληνικός Νόμος περί τυχερών παιγνίων επιτρέπει την αδειοδότηση φορέων εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιγνίων αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και τα διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί αποτρέπουν την εκχώρηση πλήρους άδειας σε οποιονδήποτε άλλο φορέα εκμετάλλευσης πέραν του ΟΠΑΠ.

Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση έχει εκχωρήσει μονοπώλιο στον ΟΠΑΠ για την παροχή διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα χωρίς ρητή νομική έγκριση και χωρίς καμία μειοδοτική προσφορά. Αυτό αποτελεί παραβίαση του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Τα μέλη της RGA θεωρούν ότι η εκχώρηση του μονοπωλίου στον ΟΠΑΠ είναι παράνομη και σημειώνουν ότι:

Το φυσικό (μη διαδικτυακό) μονοπώλιο του ΟΠΑΠ έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Η αρχή εκχώρησης αδειών σε σχέση με την απονομή συγκεκριμένης άδειας πρέπει να συμμορφώνεται με τους θεμελιώδεις κανόνες των Συνθηκών της Ε.Ε.

Η συμπερασματική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ζητά τη δημόσια και διαφανή απονομή στοιχηματικών αδειών

Η συνθήκη δεν προβλέπει την απονομή αποκλειστικού δικαιώματος από δημόσια αρχή χωρίς τον ανάλογο διαγωνισμό

Λόγω της απουσίας κατάλληλης μειοδοτικής διαδικασίας, δύο μέλη της RGA υπέβαλαν αιτήσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, τον Υπουργό Οικονομικών και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για άδεια παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού (τυχερά παιχνίδια μέσω του Διαδικτύου) για περίοδο 5 ετών.

Η Ένωση διαδικτυακού στοιχηματισμού έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι το κίνητρο για τη μη παροχή αδειών αναφορικά με τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια δεν οφείλεται σε τυχόν ανησυχίες ως προς την προστασία των καταναλωτών. Αντίθετα, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα λάβει την υψηλότερη δυνατή τιμή για το 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ που κατέχει από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού.

Ο Clive Hawkswood, Διευθύνων Σύμβουλος της RGA δήλωσε σήμερα: «Η Ελληνική Κυβέρνηση συμπεριφέρεται πολύ μυωπικά. Εκχωρώντας διαδικτυακό μονοπώλιο στον ΟΠΑΠ χωρίς να συμμορφωθεί με τη Συνθήκη, η Κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί να αποζημιώσει εταιρείες που είχαν θεμιτές προσδοκίες ως προς την υποβολή αίτησης αδειοδότησης. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αποζημιώσει και επενδυτές του ΟΠΑΠ, οι οποίοι πίστεψαν λανθασμένα ότι ο ΟΠΑΠ διέθετε μονοπώλιο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Ελληνική Κυβέρνηση αρνείται την είσπραξη φόρων από καθιερωμένους διαδικτυακούς φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι θα κατέβαλαν εκατομμύρια ευρώ σε φόρους εάν είχαν αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα. Εν τη απουσία της εποικοδομητικής προόδου για την εισαγωγή ανοικτού, διάφανου και δίκαιου καθεστώτος αναφορικά με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, τα μέλη μας έχουν καταστήσει σαφές ότι η RGA θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των νομικών ενστάσεων στα ευρωπαϊκά και ελληνικά δικαστήρια, την άσκηση πολιτικών πιέσεων και τις δημόσιες σχέσεις προκειμένου να επιτύχει μια νόμιμη, ξεκάθαρη, πραγματοποιήσιμη και δίκαιη επίλυση».

newpost.gr