Σήμερα Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Ερευνητικό Έργο - Μελέτη Διάβρωσης και Προστασίας Ακτών Κόλπου Χανίων», προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να συνταχθεί έκθεση για την πρόοδο των εργασιών της Σύμβασης.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε να γίνει παρουσίαση, από το ΕΛΚΕΘΕ, των μέχρι σήμερα εργασιών του, την Παρασκευή 19 Ιουλίου και ώρα 11:00 πμ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 380.000 € υπογράφτηκε μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΚΕΘΕ, και έχει σκοπό να διατυπώσει λύσεις για τη διάβρωση των ακτών του Κόλπου Χανίων και την αποκατάσταση της αμμώδους παραλΣείας.