Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE + 10/ENV/GR/622 και του έργου WASP θα προχωρήσει στην παράδοση του εξοπλισμού για το Πιλοτικό Προγράμμα Οικιακής Κομποστοποίσης στους πολίτες που επιλέχθηκαν για την εφαρμογή του.

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων και ώρα 17.00 – 19.00 την Τετάρτη 10 Ιουλίου.