Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα αναφορικά με την πρόθεση της μηνιαίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών.

Η επιστολή αναλυτικά αναφέρει:

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αναφορικά με την πρόθεση της μηνιαίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ως Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων του Ν. Ηρακλείου αν και αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η ετήσια υποβολή τους δεν είναι ίσως η ενδεδειγμένη περιοδικότητα υποβολής και δεν επιτρέπει, ενδεχομένως, στο κράτος να ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο σε πιο άμεσο χρόνο, θεωρούμε ότι η μηνιαία υποβολή και μάλιστα από το πρώτο ευρώ θα δημιουργήσει, τουλάχιστον στους συναδέλφους, περισσότερα προβλήματα παρά θα προσφέρει, στο κράτος, θεαματικά καλύτερη δυνατότητα ελέγχου.

Πιστεύουμε, και παρακαλούμε όπως εξετάστε το ενδεχόμενο, ότι αν η υποβολή των καταστάσεων γίνεται ανά τετράμηνο ή ανά τρίμηνο θα επιτευχθεί ο στόχος του πιο άμεσου ελέγχου σε σχέση με την ετήσια υποβολή.

Επίσης αντί της υποχρέωσης να δηλώνονται όλα ανεξαιρέτως τα ποσά (από το πρώτο ευρώ) θα μπορούσε, ίσως, να μειωθεί το πόσο από τα 300€ στα 200€ ανά τιμολόγιο.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι και το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να ασκεί τα ελεγκτικά του δικαιώματα (τα οποία βεβαίως και αναγνωρίζουμε) πολύ συχνότερα και οι συνάδελφοι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι δεν θα υποχρεωθούν σε μια, υπερβολικής ίσως συχνότητας, διαδικασία."