Από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 ΦΕΚ/Α/280 που αφορά την «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τον Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α), περί «Προστασίας Περιβάλλοντος», απαγορεύεται κάθε μορφή επέμβασης στα θυροφράγματα της Λίμνης της Αγυιάς.

Σε περίπτωση παράβασης θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθ. 13 του Ν. 3199/2003 ΦΕΚ/Α/280 περί «Διοικητικών Κυρώσεων» και του άρθ. 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) που αφορά επίσης «Διοικητικές Κυρώσεις».