Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) απέστειλε επιστολή στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) Ηρακλείου και στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) προκειμένου να επανεξεταστεί το θέμα της αφετηρίας των τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου - τουριστικών περιηγήσεων και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου – Μέλους της Ομοσπονδίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

"Όπως σας είναι ήδη γνωστό ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, έχει κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί για τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας των τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου.

Ειδικότερα, έχει διαμαρτυρηθεί για την αφετηρία των δρομολογίων η οποία είναι εντός του λιμένος Ηρακλείου με αποτέλεσμα να μη δίδεται ουσιαστικά στους αλλοδαπούς επισκέπτες της πόλης μας η δυνατότητα άλλης επιλογής.

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα της αφετηρίας των εν λόγω λεωφορείων και όπως ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις του Σωματείου – Μέλους της Ομοσπονδίας μας.

Σας επισυνάπτουμε δε, έγγραφο το οποίο μας απέστειλε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου"