Μετά την επιτυχημένη προβολή του Προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 1.7.2013 και τη μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε από τους δυνητικά ωφελούμενους της πόλης του Ρεθύμνου, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», προτίθεται να ενημερώσει και τους κατοίκους της ενδοχώρας του Δήμου μας.

Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες ενημερωτικές συναντήσεις με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους δυνητικά ωφελούμενους, που κατοικούν πέραν της αστικής ζώνης, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν προς όφελός τους τις δυνατότητες του Προγράμματος,

Στο πλαίσιο των Ενεργειών Προώθησης της Δράσης, που υλοποιούνται από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης, θα πραγματοποιηθεί προσπάθεια πληρέστερης πληροφόρησης των κατοίκων των αγροτικών περιοχών, έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος αποκλεισμού τους από το πρόγραμμα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, και να εξασφαλιστεί αντίστοιχη απήχηση και συμμετοχή με εκείνη των δυνητικά ωφελούμενων της πόλης.

Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβε ειδικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από Στελέχη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και Εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Φορέων της, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Τρίτη 23/7/2013, Δημοτική Ενότητα Λαππαίων, Παλαιό Δημαρχείο, έναντι Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, Επισκοπή, ώρα 20:30

Τετάρτη 24/7/2013, Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου, Παλαιό Δημαρχείο, Άδελε, ώρα 20:30

Πέμπτη 25/7/2013, Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Παλαιό Δημαρχείο, Αθάνατος, ώρα 20:30

θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δυνατότητες και τα οφέλη του προγράμματος και θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση για τις προοπτικές απασχόλησης των συμμετεχόντων και τις ευκαιρίες ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενώ οι Υπεύθυνοι είναι πρόθυμοι να συζητήσουν με τους παρευρισκόμενους οποιεσδήποτε ερωτήσεις και απορίες προκύψουν.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε 100 ωφελούμενους, ανέργους-εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ και σε νέους επιστήμονες, ένα μέρος των οποίων θα προωθηθεί σε θέσεις απασχόλησης, ενώ όσοι το επιθυμούν θα στηριχτούν σε κάθε τους βήμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Για τον κάθε ωφελούμενο, δημιουργείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Για την ίδρυση κάθε νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής αιχμής Κοινωνικής Οικονομίας) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων της πράξης.

Για την ένταξη των ωφελουμένων σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ.) θα εκπονείται από στελέχη της πράξης το business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (Λ. Πορτάλιου 5-7, Καλλιθέα, 2ος όροφος, τηλ.: 2831029560, φαξ: 2831029566, www.kek-anaptixi-kritis.gr, e-mail: [email protected]), στο οποίο κατατίθενται οι αιτήσεις μέχρι τις 30/7/2013, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης και από την ιστοσελίδα της της Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» www.topsa-rethymno.gr,e-mail: [email protected]