"Ο Δήμος Χερσονήσου, ανταποκρινόμενος στο δίκαιο αίτημα των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων Γουβών και Επισκοπής του Δήμου μας, για δημιουργία κλάδου εξόδου σύνδεσης με το δρόμο προς Επισκοπή στη Χ.Θ. 17 και 200 του ΒΟΑΚ, εξήντλησε όλες τις διαδικασίες και τα μέσα που είχε στα χέρια του, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιλύσουν το πρόβλημα.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει επίσημη απάντηση από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης) ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, απέστειλε εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία-Πρόσκληση στην Περιφέρεια Κρήτης."