Ο Δήμαρχος Πλατανιά με έγγραφο του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης και άλλους Αρμόδιους Φορείς ζητάει την προστασία των μνημειακών ελαιώνων της Κρήτης , οι οποίοι απειλούνται να εξαφανιστούν από την εφαρμογή εσφαλμένων καλλιεργητικών τεχνικών, αφενός λόγω άγνοιας και αφετέρου λόγω χαμηλότερου οικονομικού κόστους.

Στο έγγραφο του αναφέρει ότι στα πλαίσια του Προγράμματος “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, χρηματοδοτείται συγκεκριμένη δράση,για την "Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας", όπου οι δικαιούχοι καλλιεργητές ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου να διατηρήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Θεωρείται αναγκαία η συμπόρευσή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε κοινή δράση, ασκώντας πιέσεις, ώστε στον τρέχοντα σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, να επιτευχθεί η πρόβλεψη συγκεκριμένης δράσης, για την προστασία των μνημειακών ελαιώνων της Κρήτης.

Ο Δήμαρχος τελειώνοντας αναφέρει ότι το κλειδί για την επίτευξη του στόχου αυτού, βρίσκεται στην καταγραφή των μνημειακών ελαιώνων της Κρήτης, στην τεκμηρίωση και ανάδειξη της αναγκαιότητας προστασίας τους, καθώς και στον σχεδιασμό συγκεκριμένης πρότασης δράσεων προστασίας.

Απαιτήσεις, στις οποίες αποδεδειγμένα και αναμφίβολα, οι επιστημονικοί φορείς – αποδέκτες της πρότασής του, διαθέτουν το δυναμικό, την υποδομή και την εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα.