Παράσταση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, στο γραφείο του διοικητή του Νοσοκομείου την Παρασκευή 2/8 και ώρα 09.30 π.μ. με θέματα:

α) τα μεγάλα προβλήματα λειτουργίας των τμημάτων και των υπηρεσιών του Νοσοκομείου λόγω της έλλειψης προσωπικού εξαιτίας των συνεχών συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων, αδειών ΑΑ κλπ και της παύσης των νέων προσλήψεων.

β)την κυβερνητική πολιτική απαξίωσης - συρρίκνωσης του ΓΝΑΝ και της δημόσιας υγείας και τα μέτρα κινητικότητας-διαθεσιμότητας προσωπικού.