Στη νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ «Νέα Αρχή» αναφέρεται ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση, διαβιβάζοντας σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων του Ν. Ηρακλείου

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «ζητούμε να μην απαιτείται η οριστική εξόφληση όλων των εισφορών του 2013 προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν οι συνάδελφοι, αλλά να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισής τους μαζί και συνολικά με τις, τυχόν, παλαιότερες οφειλόμενες εισφορές προς τον οργανισμό.»

Τέλος, η ΟΕΒΕΝΗ επισημαίνει ότι αυτή η πρόταση, σε συνδυασμό με την πρόσφατη πρόταση για πλήρη απελευθέρωση των κλιμάκων ασφάλισης θα δώσει, τη δυνατότητα σε πολλούς επαγγελματοβιοτέχνες, οι οποίοι έχουν ήδη διακόψει ή πρόκειται, εκ των πραγμάτων, να διακόψουν την καταβολή εισφορών, να αντεπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση της ρύθμισης και στην καταβολή τρεχουσών εισφορών.