Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας και ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Μιχελάκης, για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων το 2014 αναφέρει πως οι νέοι προϋπολογισμοί των Δήμων θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι, ρεαλιστικοί και να εμπεριέχουν προβλέψεις δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα εκτιμώμενα έσοδα.

Ειδικά για τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και τις δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών υιοθετούν αυστηρή μνημονιακή γραμμή.

«Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον προϋπολογισμό του 2014 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2013.

Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2013 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2013, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2014, επιφέροντας αύξηση αυτών», τονίζεται στην Υπουργική Απόφαση.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρει πως λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:

-Καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,

- Μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

-Καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.

newsbeast.gr